ANUNT DE INTENTIE TRANSPORT UE 2022

 

Nr. 1435 / 31.10.2022                                  

ANUNȚ  DE  INTENȚIE

 

SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener 1 în cadrul proiectului „ACCES LA FORMARE ȘI CARIERĂ”, Contract POCU/726/6/12/133979, demarează achiziția de servicii transport experți și GT vizită studiu UE, în cadrul proiectului  sus-menționat.

 

Cod CPV: 60130000-8  Servicii de transport rutier specializat de pasageri

 

Caracteristici minimale: transport pentru participanți (grup țintă – 30 persoane + 5 experți) la o vizită de studiu în domeniul Formării Profesionale Continue, reprezentând contravaloarea serviciilor de transport – cca 3500-4000 km, în cadrul unei vizite de studiu de la nivel internațional (UE – Austria, Polonia, Germania, etc ).

 

Valoare estimată pentru achiziționarea transport experți și GT vizită studiu UE, în cadrul proiectului ,,ACCES LA FORMARE ȘI CARIERĂ”, Contract POCU/726/6/12/133979 este, conform bugetului aprobat, de maxim:     Lot 1: 35.229,60 lei fără TVA , 41.923,22 lei cu TVA (30 persoane)

Lot 2: 5.871,60 lei fără TVA , 6.987,20 lei cu TVA (5 experți)           

 

Perioada de derulare: Noiembrie – Decembrie 2022

 

Sursa de finanțare: Bugetul proiectului, finanțat prin Contractul de finanțare nr. POCU/726/6/12/133979 .

 

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la sediul societății situată în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, et. 3, cam. 301, până la data de 04.11.2022, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind oferta cu prețul cel mai scăzut.

 

Documentele solicitate ofertantului selectat, în vederea încheierii contractului de achiziții (copii conform cu originalul), sunt:

  • Certificat constatator ONRC din care să reiasă că furnizorul are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător.

 

Întocmit,

POP EMIL IOAN