Anunt intentie inchiriere sala curs 2

 

Nr. 523 / 22.05.2023

 

ANUNȚ  DE  INTENȚIE

 

SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener 1 în cadrul proiectului  ,, S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” Contract POCU/860/3/12/142579, demarează achiziția de Inchiriere Sali cursuri , în cadrul proiectului  sus-menționat.

 

Cod CPV: 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

Detalii se pot regasi AICI 3. Anunt de intentie inchiriere sali curs

Sursa de finantare: Bugetul proiectului, finanțat prin Contractul de finanțare nr. POCU/860/3/12/142579.

 

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la sediul societății situată în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, et. 3, cam. 301, până la data de Perioada de derulare: Iunie 2023 – Decembrie 2023  (7 luni)..

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 din 8 August 2016 art.4.1 (cu modificările și completările ulterioare) Legea 208 / 2022 și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind oferta cu prețul cel mai scăzut.

 

Documentele solicitate ofertantului selectat, în vederea încheierii contractului de achiziții (copii conform cu originalul), sunt:

  • Certificat constatator ONRC din care să reiasă că furnizorul / prestatorul are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător
  • Experiența ofertantului (dacă este cazul)

POP EMIL IOAN

Coordonator proiect P1