ARTICOL POST EVENIMENT – SEMINAR 1 INFORMARE PROIECT DIGITALIZARE

Joi, 24 Noiembrie 2022, echipa proiectului “Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, contract POCU/860/3/12/142702, axa prioritară 3, “Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”, a organizat primul seminar de informare, la Baia Mare, Universitatea Vasile Goldiș, […]

ANUNȚ DE INTENȚIE ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE

Nr. 74 / 22.11.2022       ANUNȚ  DE  INTENȚIE SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener 1 în cadrul proiectului  ,, S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” Contract POCU/860/3/12/142579, demarează achiziția de Servicii organizare evenimente, în cadrul proiectului  sus-menționat.   Cod CPV: 79952000-2 Perioada de derulare: Decembrie 2022 – Decembrie 2023  (13 luni).[…..]

ANUNȚ demarare Recrutare Grup Țintă în cadrul proiectului: „DIGITALIZAREA! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți. Obiectiv specific 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților   ANUNȚ demarare Recrutare Grup Țintă în cadrul proiectului: „DIGITALIZAREA! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”  […..]

INVITAȚIE SEMINAR CURSURI DIGITALIZARE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE

Centrul de Excelență Pentru Resurse Comunitare SRL vă invită JOI, 24.11.2022, de la ora 17:00, la Universitatea Vasile Goldis, str. Culturii, nr. 5, etaj 2, sala 201, Baia Mare, pentru a lua parte la seminarul de informare a beneficiilor formării profesionale digitale, organizat în cadrul proiectului „DIGITALIZAREA! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”. ️De[…..]