O nouă ediție a Programului guvernamental de finanțare Start-Up Nation!

A fost  publicat un proiect de procedură de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMÂNIA” de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Cine poate beneficia de prevederile acestui program, conform procedurii consultative? Pot beneficia societățile comerciale de tipul microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care sunt înființate de către persoane […]

Proiect „Ecouri – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina”, Cod proiect: POSDRU/173/6/1/146911.

Proiectul „Ecouri – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina” este finanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale. Perioada de implementare: 22 Ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015 Parteneriatul proiectului Beneficiar: Asociația Kelsen, Baia Mare Parteneri:[…..]

Proiect “Incubatorul socio – medical, instrument de inovare socială”, Cod proiect: POCU/20/4/2/101853.

Proiectul “Incubatorul socio – medical, instrument de inovare socială” (Prescurtat InSoMed) este finanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  Obiectiv specific: POCU/20/4/2 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.[…..]

Proiect „AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”, POCU/82/3/7/106237

Proiectul „AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest” este finanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană Parteneriatul proiectului Beneficiar: Municipiul Baia Mare Parteneri: P1: SC Centrul[…..]