ANUNȚ demarare Recrutare Grup Țintă în cadrul proiectului: „DIGITALIZAREA! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți. Obiectiv specific 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților   ANUNȚ demarare Recrutare Grup Țintă în cadrul proiectului: „DIGITALIZAREA! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”   […]

ANUNT INTENTIE ACHIZITIE TRANSPORT CAZARE MASA VIZITA UE

Nr.926/ 10.06.2022                                               ANUNȚ  DE  INTENȚIE   Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, demarează achiziția de Servicii transport, cazare și masă grup țintă și experți vizită studiu externă, servicii necesare desfășurării activității A7.1 Activități transnaționale de transfer de bune practici. Cod CPV:[…..]

Înscrie-te la cursurile de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și digitale, în vederea obținerii de punctaj suplimentar în vederea aplicării pentru finanțare în cadrul programului Start up Nation 2022 !

Înscrie-te la cursurile de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și digitale, în vederea obținerii de punctaj suplimentar în vederea aplicării pentru finanțare în cadrul programului Start up Nation 2022 ! Detalii cursuri: Cursul de dezvoltare a competențelor ANTREPRENORIALE Este un curs de specializare cu o durată de 45 ore (cca 10 întâlniri) care se va derula[…..]

O nouă ediție a Programului guvernamental de finanțare Start-Up Nation!

A fost  publicat un proiect de procedură de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMÂNIA” de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Cine poate beneficia de prevederile acestui program, conform procedurii consultative? Pot beneficia societățile comerciale de tipul microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care sunt înființate de către persoane[…..]