COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE – PROIECT S.O.F.T.

Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, în calitate de partener, P1, a organizat o serie de 4 grupe de curs ”Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, oferite în mod gratuit în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Cursurile au avut o durata de 120 ore, din care 36 ore teorie si 84 ore practică, unde participanții au primi pachete conținând hrană și rechizite. Participanții au parcurs noțiunii legate de procesarea textelor – Ms Word, Calcul tabelar-Ms Excel, lucrul în Power Point, lucrul cu baze de date, gestionarea dispozitivelor de stocare a datelor, asigurarea securității datelor / documentelor, utilizarea echipamentelor periferice, utilizarea internetului.

Cele patru grupe de curs s-au desfășurat în perioadele:

  • Grupa 1: 6 februarie 2023 – 18 martie 2023, Zalău, str. Alea Movileștilor, nr. 5, județ Sălaj
  • Grupa 2: 20 aprilie 2023 – 07 iunie 2023, Jibou, jud. Sălaj, Grădina Botanică „Vasile Fati”, strada Parcului, nr. 11
  • Grupa 3: 14 iunie 2023 – 26 iulie 2023, Mun. Baia Mare, str. Culturii, nr.5, et.5, sala 501 (Universitatea Vasile Goldiș), jud. Maramureș
  • Grupa 4: 20 octombrie 2023 – 23 noiembrie 2023, Mun. Baia Mare, str. Culturii, nr.5, et.5, sala 501 (Universitatea Vasile Goldiș), jud. Maramureș

Evaluarea celor 90 de participanți au constat în susținerea a două probe: proba teoretică și proba practică, iar rezultatele obținute în urma examinării au fost pozitive, astfel încât toți participanții la examen au promovat acest curs cu rezultate foarte bune.

Participanții au fost persoane angajate în diferite domenii de activitate, cum ar fi: sănătate, construcții, horeca, procesarea alimentelor și băuturilor, comerțul cu articole de îmbrăcăminte și accesorii, activități ale agențiilor turistice, și multe alte domenii. Pe toți aceștia adunându-i la acest curs dorința de a învață sa folosesc calculatoarele mult mai eficient, dar și de a îți ușura activitățile la locurile de munca prin intermediul informațiilor pe care le-au învățat pe toata perioada desfășurări cursurilor.

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la: