O nouă ediție a Programului guvernamental de finanțare Start-Up Nation!

A fost  publicat un proiect de procedură de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMÂNIA” de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Cine poate beneficia de prevederile acestui program, conform procedurii consultative?

Pot beneficia societățile comerciale de tipul microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care sunt înființate de către persoane fizice după data de 1 ianuarie 2020, inclusive și care asigură o cofinanțare în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului. Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020, precum și în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReCa.

Câți bani se pot acorda ?

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului: maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului
 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului: maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt:

 • Echipamente tehnologice (mijloace fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. Si 2.3. Din h.g. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe);
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 • Mijloace de transport;
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Salariile, utilități, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (în valoare de 5000 lei pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului și în valoare de 10.000 lei pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului;
 • Pachet digital (voucher de digitalizare);
 • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
 • Taxa pe valoarea adăugată (tva) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de tva;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei;
 • Plăcuțele informative obligatorii;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului.

Care sunt cheltuielile obligatorii:

 • Pachet digital (voucher de digitalizare) în valoare maximă de 25000 lei, care să conțină cel puțin: care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.
 • Două plăcuțe informative în valoare de maxim 500 de lei.

Cum se va face înscrierea în program?

Înscrierea în program, precum și completarea formularului electronic de înscriere, dar și corespondența ulterioară cu finanțatorul se vor face online, pe platforma granturi.imm.gov.ro.

Care sunt criteriile de îndeplinit pentru obținerea punctajului maxim?

 • Domeniul de activitate al proiectului să se încadreze în acele activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC
 • Valoarea procentului aferent aportului propriu să fie mai mare sau egal cu 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice să reprezinte mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;
 • Proiectul să prezinte o componentă de dezvoltare durabilă (să fie achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare)
 • Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății să facă dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială.
 • Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății să facă dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale.
 • Asociații/acționarii să nu mai fi avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere până la momentul înființării societății cu care aplică.
 • Planul de afaceri să fie bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii să fie brevetate / în curs de brevetare sau să reprezinte rezultatul unei cercetări știintifice.

Lansarea efectivă a programului de finanțare este preconizată a se realiza în perioada aprilie – mai 2022, iar linia de finanțare va fi deschisă pentru 30 zile de la momentul lansării.

Până atunci, aplicanții pot urma atât un curs de pregătire antreprenorială (dacă nu au o certificare în domeniu), cât și un curs de competențe digitale, ambele cu acreditare ANC, organizate de către Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL.