Proiect „Ecouri – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina”, Cod proiect: POSDRU/173/6/1/146911.

Proiectul „Ecouri – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina” este finanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale.

Perioada de implementare: 22 Ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015

Parteneriatul proiectului

Beneficiar: Asociația Kelsen, Baia Mare

Parteneri:

SC Centrul de Excelentă pentru Resurse Comunitare SRL, Baia Mare

SC Pol Succes SRL, Baia Mare

Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară – ACDC, Suceava

Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Suceava

Asociația Kult-Art, Suceava

Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC), Belgia

Valoarea totală a proiectului este de 4.176.536,00 lei

Contribuție beneficiar: 83.530,72 lei

Surse de finanțare nerambursabilă:

– contribuție publică națională la finanțarea acordată: 710.136,42 lei

– contribuție comunitară la finanțare acordată – FSE: 3.382.868,86 lei

Regiunile de implementare ale proiectului sunt: Regiunea Nord-Vest și Regiunea Nord-Est, judeţele Maramureş şi Suceava

Obiectivul proiectului este dezvoltarea economiei sociale în Bucovina și Maramureș prin înființarea a 6 întreprinderi sociale pentru a integra pe piața muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială.

Obiective specifice:

 • Furnizarea de programe de sprijin pentru ocupare pentru 300 persoane care doresc să își dezvolte profilul profesional și abilităţile personale
 • Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale pentru 120 persoane – 6 cursuri.
 • Dezvoltarea competențelor și abilităților în domeniul economiei sociale a 36 de persoane angajate în cele 6 Structuri de economie socială prin vizită /schimb de bune practici în Uniunea Europeană.
 • Crearea și dezvoltarea a 6 Structuri de economie socială prin angajarea a 36 de persoane din GT din care 24 persoane reprezintă grup vulnerabil.
 • Derularea unei campanii de promovare a economiei sociale în Nord Vest și Nord Est în vederea sensibilizării comunității pentru sprijinirea inițiativelor de economie socială prin organizarea a 12 evenimente de comunicare și promovare.
 • Dezvoltarea competențelor și abilităților în domeniul antreprenoriatului economiei sociale prin instruire în antreprenoriatul social și prin participarea la stagii de practică în tări din Uniunea Europeană a 12 manageri și specialiști ai economiei sociale.
 • Creșterea și încurajarea de noi grupuri și parteneriate în domeniul economiei sociale, între regiuni și tări UE prin implicarea unui partener transnațional cu experiență în antreprenoriat social.

Grupul țintă al proiectului: 300 de persoane, dintre care:

 • 25 femei
 • 8 manageri ai întreprinderilor sociale
 • 150 de persoane care au părasit timpuriu școala
 • 60 de persoane cu venit minim garantat
 • 12 persoane cu dizabilități
 • 20 de persoane de etnie romă
 • 10 specialiști implicați în economia socială
 • 10 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului
 • 5 victime ale violenței în familii

Indicatori atinși:

Numărul structurilor economiei sociale înfiinţate : 6

Numărul de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială: 300

Numărul de participanţi la instruire – economie socială: 120

Numărul de participanţi FSE – femei: 25

Numărul de participanţi FSE – persoane de etnie romă: 20

Numărul de participanţi FSE – persoane cu dizabilităţi: 12

Numărul de participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile: 225

Numărul de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială: 12

Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale: 36

Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială: 108

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – economie socială: 1

Număr de locuri de muncă mentinute de structurile economiei sociale: 36