Proiect „MODEL AS NORD-VEST`”, Cod proiect: POCU/449/4/16/127860

Proiectul „MODEL AS NORD-VEST” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Parteneriatul proiectului

Beneficiar: Inteligent Pack SRL

Parteneri:

– P1: Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

– P2: Bodo Green Capital SRL

Rolul parteneriatului: Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului, furnizarea de programe de formare profesională în domeniul antreprenorial social și oferirea de servicii de consultanţă și mentorat pentru infiinţarea și funcționarea întreprinderilor sociale nou create în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 13.795.595,72 RON, din care:

– cofinanţarea parteneriatului este de 204.280,88 RON, iar

– surse de finanțare nerambursabilă (FSE și bugetul statului) este de 13.591.314,84 RON

Data începerii: 13.09.2019

Data finalizării: 23.11.2022

Locul de implementare:Regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj)

Obiectivul general al proiectului

Sprijinirea înființării și funcționării unui numar de minim 21 de noi întreprinderi sociale, situate atât în zona urbană, cât și în zona rurală din Regiunea de Dezvoltare Nord Vest a României, pe baza unor subvenții acordate persoanelor care doresc să înființeze întreprinderi sociale și care vor participa la programul de formare în domeniul antreprenoriatului social și la concursul de planuri de afaceri organizate în cadrul proiectului.

Obiective specifice

OS1. Dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului social pentru un număr de min 104 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială în mediul urban/ rural din Regiunea de Nord-Vest, prin activitățile care se vor derula pe o perioadă de 12 luni.

OS2. Sprijinirea înființării, demarării activității și monitorizării pentru minimum 21 de noi întreprinderi sociale localizate în mediul urban/ rural din Regiunea Nord-Vest, pe o perioada de 24 luni.

OS3. Dezvoltarea domeniului economiei sociale la nivelul regiunii de Nord-Vest prin:

– Crearea unor reţele de sprijin şi stabilirea de parteneriate, în vedere diseminării de bune practici și informații, precum si activităţi de consolidare a capacităţii şi transferul de know-how cu alte comunităţi, la nivel de ţară sau din alte State Membre (inclusiv prin crearea unui ONG de către întreprinderi create prin proiect).

– elaborarea unei analize a economiei sociale la nivel regional.

– Integrarea rezultatelor obtinute in urma implementarii proiectului în politicile şi strategiile organizaţiei solicitantului şi ale partenerilor, politici şi strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la nivel legislativ.

Grup țintă: Minimum 104 persoane fizice care au reşedinţa/ domiciliul în regiunea Nord-Vest (judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Salaj şi Satu Mare), care doresc să înființeze întreprinderi sociale.