CONSULTANTA ACCESARE FONDURI

Centrul de consultanță C.E.R.C. SRL a fost inființat în anul 2011 de către un grup de specialişti cu experienţă de peste 15 ani în elaborarea şi implementarea proiectelor comunitare finanţate din fonduri nerambursabile, atât în domeniul public, cât şi în cel privat. Venim în spijinul persoanelor fizice, dar și organizațiilor de orice fel și administraţiilor locale din regiune pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin programele operaţionale (regionale şi/sau sectoriale), guvernamentale sau europene/internaţionale.

Misiunea organizaţiei este de a însoţi clienţii de-a lungul întregului proces de punere în practică a ideii lor de investiţie: de la formularea ideii de proiect, până la final, când deja s-a concretizat investiția.

Managementul de proiect este un proces care implică identificarea cerințelor proiectului, stabilirea obiectivelor proiectului, analiza riscurilor. În plus, managementul proiectelor include planificarea, punerea planului proiectului în acțiune și măsurarea performanței și a progresului.

Pentru SC CERC SRL, este foarte important beneficiarul şi timpul său preţios, iar de aceea se vine în întâmpinarea acestuia cu o ofertă complexă pentru a minimiza pe cât posibil perioada pe care acesta o risipeşte în contactarea serviciilor de consultanță.

Centrul nostru pune la dispoziţia clienților personal calificat şi echipament modern pentru realizarea următoarelor etape în cadrul elaborării și implementării unui proiect:

  • Analiza eligibilităţii organizaţiei/proiectului/activităţilor/cheltuielilor din perspectiva unei linii de finanţare active;
  • Analiza alternativelor de investiţii şi alegerea soluţiei finale adecvate;
  • Asistenţă tehnică pentru realizarea de cereri de finanțare, studii de marketing, studii de fezabilitate, planuri de afaceri şi analize financiare (dacă aceste documente sunt solicitate în ghidul de finanţare);
  • Facilitarea întocmirii Studiilor de Fezabilitate şi Proiectelor Tehnice;
  • Pregătirea dosarului final pentru depunerea proiectului, conform cerinţelor specifice liniei de finanţare (reguli specifice/know-how/ lecţii învăţate din experienţe anterioare);
  • Elaborare documentelor specifice proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile in concordanţă cu documentele oficiale şi legislaţia în vigoare
  • Consultanţă telefonică/e-mail, la orice oră, în diverse probleme legate de accesarea fondurilor structurale;
  • Consultanţă pentru înființarea de firme.
  • Consultanţă pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă: realizarea de dosare de achiziții publice, elaborarea de rapoarte de progres, cereri de prefinanțare, rambursare, plată.

Firma deține următoarele resurse: 1 sediu social și 1 punct de lucru, cu aparatură de birou: 16 laptopuri, 3 sisteme PC, 4 imprimante, 4 scannere, 2 ecrane de proiecție, 4 videoproiectoare, flipchart, aparat foto, mobilier birou și sală de conferințe, conexiune internet, autoturism electric.

Firma colaborează în prezent cu peste 10 experți in domenii precum: management de proiect și consultanță, management financiar, resurse umane, consiliere și mediere pe piața muncii, recrutare grup țintă, formare profesională, specialiști în relații publice și organizare evenimente, specialiști marketing și designeri grafică. Persoanele au pregătire în domeniile prezentate și experiență între 3 și 20 ani în domeniu și disponibilitate în a se implica în proiecte cu finanțare europeană.