SOCIAL MEDIA ȘI MARKETING – PROIECT S.O.F.T.

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, în calitate de partener, P1, a organizat o serie de 2 grupe de curs ”Social media și marketing”, oferite în mod gratuit în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Cursurile s-au desfășurat în Mun. Baia Mare, str. Culturii, nr.5, et. 5, sala 501 (Universitatea Vasile Goldiș), jud. Maramureș, dar și în mediul online.

Cele doua grupe de curs sau finalizat în lunile august 2023 și octombrie 2023 cu evaluarea participanților care a constat în susținerea a două probe: proba teoretică și proba practică.

Rezultatele obținute în urma examinării au fost pozitive, astfel încât toți participanții la examen au promovat acest curs cu rezultate foarte bune.

Pe toata perioada programului de formare, absolvenții au dobândit următoarele competențe și aptitudini: utilizarea rețelelor social media, cunoașterea etapelor planificării marketingului digital, utilizarea mixtului de marketing în marketingul digital, utilizarea mediilor marketingului digital, realizarea planului de marketing social media.

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la: