CONSILIERE ÎN CARIERĂ ȘI MEDIERE PE PIAȚA MUNCII

Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL (C.E.R.C. SRL) este autorizat de AJOFM Maramureș conform Legii 76/2002 și HG 277/2002 pentru furnizarea de servicii de informare și consiliere în carieră și pentru servicii de mediere pe piața muncii.

Centrul nostru a oferit aceste servicii pentru peste 800 persoane din regiunea de Nord-Vest a țării, și nu numai. Firma colaborează în prezent cu cel puțin 10 specialiști în consiliere în carieră.

Serviciile de mai sus se adresează următoarelor categorii de persoane:

 • Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
 • Persoane angajate care doresc să se reorienteze profesional
 • Persoane ocupate în agricultura de subzistență
 • Elevi/ studenți
 • Persoane care fac parte din grupuri vulnerabile (provin din familii monoparentale, persoane cu dizabilitati, persoane de etnie romă, care au parasit timpuriu scoala, imigranti, refugiati, etc);
 • Orice persoană care solicită acompanierea pentru rezolvarea unei nevoi legate de situația profesională și/sau educațională și de formare continuă, cu scopul de a-și găsi un loc de muncă.
 • Angajatori care solicită forța de muncă, etc.

Pentru stimularea ocupării forței de muncă, măsurile sunt realizate prin următoarele servicii specializate:

 • Informare si consiliere profesională

Obiective:

 • creșterea șanselor de ocupare a persoanelor afltate în căutarea unui loc de muncă;
 • stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor si crearea de noi locuri de muncă;
 • promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala.
 • oferirea de asistență și sprijin beneficiarilor pentru a-și gestiona propria cariera și tranziția de la școală la piața muncii sau de la un loc de muncă la altul.

Serviciile de informare și consiliere profesională privind cariera pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod individual sau în grup, și privesc:

 • furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
 • evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
 • dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;
 • instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă.
 • Mediere pe piata muncii

Obiective:

 • creșterea sanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 • stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor și crearea de noi locuri de muncă.
 • prevenirea somajului și combaterea efectelor sociale ale acestuia;
 • încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în cautarea unui loc de muncă;
 • sprijinirea ocupării persoanelor aparținând unor categorii defavorizate ale populației;
 • asigurarea egalității șanselor pe piața muncii;
 • îmbunatățirea structurii ocupării pe ramuri economice și zone geografice;
 • creșterea mobilității forței de muncă în condițiile schimbărilor structurale care se produc în economia națională.

Cum se realizează?

 • Prin întocmirea unui plan individual de mediere, personalizat în raport cu istoricul educațional și profesional, intențiile de dezvoltare în carieră, nevoile de consolidare a unor deprinderi privind tehnici și metode de căutare a unui loc de muncă, aliniate la specificul, cerințele și structura ofertei ocupaționale în zona de interes a beneficiarului;
 • Prin realizarea tranziției beneficiarului de la statutul de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, la cel vizat prin solicitarea serviciilor de mediere (încheierea unui raport de muncă sau accesarea unui program de studii/ formare care să-i permită să aplice pentru postul/posturile selecționat/e).
 • Prin realizarea și actualizarea permanentă a bazei de date privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora;
 • Prin punerea în legătură a angajatorilor care solicită forță de muncă cu persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Punem la dispoziția angajatorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă posibilitatea de a-și înregistra cererea / oferta de muncă prin intermediul chestionarelor de mai jos:

Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

  Pentru angajatori care au posturi disponibile

  Astfel realizăm medierea electronică a muncii și asigurăm corespondența dintre oferta angajatorilor și solicitanții unui loc de muncă, iar echipa noastră va contacta aplicanții chestionarelor de mai sus în vederea soluționării cererilor acestora.