CURSURI GRATUITE OFERITE DE CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL !

ULTIMELE GRUPE DE CURS! Asigura-ți un loc la cursurile gratuite organizate în 2023 prin proiectul „ACCES la Formare și Carieră” accesând următorul link: https://forms.gle/deqfqyRetvshS5RKA Cursuri organizate: Competențe antreprenoriale- curs autorizat ANC Marketingul produselor agricole- workshop Beneficiile participării la formarea profesională continuă: dobândirea de noi cunoștințe în domeniul ales; învățarea unor metode și procedee moderne de […]

ANUNȚ demarare Recrutare Grup Țintă în cadrul proiectului: „DIGITALIZAREA! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți. Obiectiv specific 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților   ANUNȚ demarare Recrutare Grup Țintă în cadrul proiectului: „DIGITALIZAREA! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”  […..]

“Digitalizarea! Avantaj si provocare pentru angajatii din IMM” – POCU /860/3/12/142702

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti” Prioritatea de investitii 10.iii: Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si[…..]

Proiect „MODEL AS NORD-VEST`”, Cod proiect: POCU/449/4/16/127860

Proiectul „MODEL AS NORD-VEST” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Parteneriatul proiectului Beneficiar: Inteligent Pack SRL Parteneri: – P1: Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL[…..]