Proiect „MODEL AS NORD-VEST`”, Cod proiect: POCU/449/4/16/127860

Proiectul „MODEL AS NORD-VEST” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Parteneriatul proiectului Beneficiar: Inteligent Pack SRL Parteneri: – P1: Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL […]

PROIECT “ACCES la Formare si Carieră” COD PROIECT: POCU/726/6/12/133979

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1: Cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pietei muncii- regiuni mai putin dezvoltate, Axa prioritară Educatie si competente. Parteneriatul proiectului: Beneficiar: SC ROGEPA SRL Partenerii proiectului: Partenerul 1: Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL Obiectivul general:[…..]

PROIECT „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441

Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 – Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pietei muncii- Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Operațiunea – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei[…..]