Proiect „Ecouri – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina”, Cod proiect: POSDRU/173/6/1/146911.

Proiectul „Ecouri – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina” este finanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale. Perioada de implementare: 22 Ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015 Parteneriatul proiectului Beneficiar: Asociația Kelsen, Baia Mare Parteneri: […]

Proiect “Incubatorul socio – medical, instrument de inovare socială”, Cod proiect: POCU/20/4/2/101853.

Proiectul “Incubatorul socio – medical, instrument de inovare socială” (Prescurtat InSoMed) este finanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  Obiectiv specific: POCU/20/4/2 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.[…..]

Proiect „AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”, POCU/82/3/7/106237

Proiectul „AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest” este finanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană Parteneriatul proiectului Beneficiar: Municipiul Baia Mare Parteneri: P1: SC Centrul[…..]