FINALIZARE GRUPĂ DE CURS INSTRUMENTE WEB 4.0 – PROIECT S.O.F.T.

În data de 17 noiembrie 2023 a avut loc examenul de absolvire a grupei de curs neacreditat de INSTRUMENTE WEB 4.0, organizat de CERC SRL, partener 1, P1 în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Pe perioada programului de formare, absolvenții au dobândit următoarele competențe și aptitudini:

 • Identificarea riscurilor provenite din rețele sociale
 • Utilizarea de aplicații mobile și mesagerie mobilă
 • Competențe tehnologice de cloud
 • Detectarea și tratarea riscurilor de Securitate
 • Gestionarea datelor de mari dimensiuni
 • Proiectare și tipărire 3D
 • Interacțiunea simbiotică dintre om și mașină
 • Inteligenta artificiala.

Examenul de absolvire a constat în susținerea a două probe: proba teoretică și proba practică. Rezultatele obținute în urma examinării au fost pozitive, astfel încât participanții la examen au promovat acest curs cu rezultate foarte bune.

Proiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, se adresează persoanelor:

 • care au domiciliul sau reședința în cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest,
 • să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani,
 • să fie ANGAJATE cu contract individual de muncă (cu norma întreagă sau parțială) în întreprinderi,
 •  să facă dovada ca angajatorul își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă  conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă.

Acesta se mai adresează și ANGAJATORILOR care doresc prin intermediul acestui proiect să beneficieze de sprijin pentru organizarea de programe de învățare la locul de munca în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

 Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

 • E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
 • Telefon: 0771 711 069
 • Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301