REZULTATE obținute prin implementarea proiectului „Incubatorul socio-medical- instrument de inovare socială”, POCU/20/4/2/101853

Pe o durată de 3 ani și jumătate, a fost implementat proiectul „Incubatorul socio-medical- instrument de inovare socială”, fiind un parteneriat între patru entități reprezentative din Municipiul Baia Mare, care au contribuit la creșterea nivelului de trai pentru 661 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea marginalizată situată în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare, prin furnizarea de servicii integrate specializate, corelate cu nevoile individuale și familiale și cu situația socio-economică a orașului.
La atingerea obiectivului de mai sus au participat:
1. Municipiul Baia Mare (Beneficiar al proiectului, îndeplinind roluri precum: furnizor de servicii sociale, medicale, socio-medicale, servicii de asistență juridică, îmbunătățirea condițiilor de locuit și servicii de mediere pe piața muncii);
2. Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL (rol în proiect: furnizor de servicii sprijin pentru ocupare, inclusiv prin sustinerea antreprenoriatului);
3. Școala Gimnazială nr. 18 Baia Mare (rol în proiect: furnizor de servicii educaționale pentru elevi);
4. Partenerul 3: SC ROGEPA SRL (rol în proiect: furnizor de servicii sprijin pentru accesul pe piața muncii, servicii de tipul consilierii în carieră și formării profesionale);
De serviciile oferite prin proiect au beneficiat peste 118% din grupul țintă propus, alcătuit din:
– 368 adulți apți de muncă
– 176 elevi în clasele a V-a și a VI-a
– 41 persoane vârstnice,
– 24 persoane cu dizabilități,
– 52 persoane de etnie romă, din care 5 copii
Aceste persoane care locuiesc în Baia Mare, în unul din CARTIERELE GĂRII, TRAIAN, REPUBLICII, DEPOZITELOR au fost înregistrate în grupul țintă al proiectului și au beneficiat de măsuri integrate în scopul creșterii calității vieții.
Echipa de proiect din partea Municipiului Baia Mare, în parteneriat cu: SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – P1, Școala gimnazială nr. 18 Baia Mare – P2 și SC ROGEPA SRL – P3, formată din 84 persoane a oferit servicii integrate și s-a adresat beneficiarilor atât la nivel individual, cât și familial, contribuind la soluționarea nevoilor și problemelor cu care aceștia se confruntă din punct de vedere socio-economic.
Ca și rezultate atinse punctual, se pot aminti:
• Servicii de sprijin pentru ocupare oferite pentru 324 adulți apți de muncă astfel:
– 331 persoane au beneficiat / beneficiaza de servicii de consiliere în carieră, din care:
– 363 persoane au beneficiat / beneficiaza de servicii de formare profesională în unul din domeniile: zidar-pietrar-tencuitor, frizer, antreprenoriat, competențe informatice, comunicare în limba engleză , consiliere vocațională, competente sociale si civice, competenta de a invata.
– 342 persoane au absolvit unul din cursurile de mai sus
– 113 persoane au beneficiat de servicii de asistare pe piața muncii și s-au angajat.
• Servicii educaționale și de consiliere psiho – pedagogica oferite pentru 100 copii cărora le-am furnizat hrană caldă, activități educaționale și extracurriculare, programe de dezvoltare personală, programe pe durata vacanțelor de vară.
• Servicii socio-medicale oferite pentru 153 persoane care au participat la seminarii de informare și conștientizare pe teme legate de stilul de viață sănătos, igienă, planificare familială, alimentație sănătoasă, prevenirea bolilor, etc.
• Servicii de consiliere socială oferite pentru 659 persoane ca sprijin pentru o mai bună integrare în societate, dezvoltarea de abilități, rezolvarea de probleme, autodezvoltare, autocunoaștere și creșterea stimei de sine.
• Servicii medicale oferite pentru 354 persoane din grupul tinta (preventie si profilaxie, monitorizarea starii de sanatate, administrarea de medicamente conform prescriptiilor medicilor, achizitionarea de medicamente conform retetelor, efectuarea de programari la medic, etc)
• Servicii de asistență juridică pentru reglementarea actelor personale oferite pentru 121 persoane
• Servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit oferite pentru 50 locuințe.
Alte rezultate complementare obtinute in ultimul an de implementare au mai fost:
– 40 noi afaceri înfiintate prin prin proiect
– 40 persoane angajate pe cont propriu in cadrul propriilor firme
– 57 persoane angajate la cele 40 firme, din care 50 persoane din grupul tinta al proiectului
– 40 subventii a cate 25.000 euro acordate pentru dezvoltarea de afaceri în Mun. Baia Mare
Ca și concluzii, se poate observa ca rezultatele obtinute prin implementarea proiectului au depășit rezultatele previzionate acum cinci ani când acest proiect a fost planificat, iar măsurile incluse în acest proiect au fost menite să transforme Municipiul Baia Mare în exemplu de bune practici la nivel național în demersurile sale de a integra social, pas cu pas, membrii comunității maginalizate.
Suntem convinși astfel că viața a cel puțin 635 de oameni din aceste cartiere (care au primit minimum 2 servicii prin proiect) este real îmbunătățită. Dorim să aducem mulțumiri pe această cale întregii echipe de proiect care a contribuit la atingerea dezideratului proiectului.
Pentru mai departe, parteneriatul creat prin proiect își asumă să ofere servicii gratuite persoanelor din grupul țintă și altor doritori din zonă care se află în situație de vulnerabilitate socio-economică pentru cel puțin încă 7 luni de la finalizarea proiectului.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;
Telefon: 0745125914