COMUNICAT DE PRESĂ Conferința de lansare a proiectului Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Conferința de lansare a proiectului

Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM

(Nr. contract POCU/860/3/12/142702).

 

Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj, în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, Baia Mare, derulează, începând cu 22 septembrie 2022, pentru o perioadă de 16 luni, proiectul Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2022 (POCU), Componenta 1: Competente digitale pentru angajații din IMM, Axa prioritară 1 – Locuri de muncă pentru toți.

Zona de implementare a proiectului vizează două dintre regiunile de dezvoltare ale României (Sud-Vest și Nord-Vest), proiectul având ca obiectiv generalCreșterea accesului și participării la formare profesională în domeniul alfabetizării digitale, tehnologiei informației și comunicațiilor a 400 persoane angajate pe piața muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii, sporirea capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI”.

Obiectivul general al proiectului se atinge prin intermediul a 3 obiective specifice, respectiv:

  • OS1. Îmbunătățirea competențelor în domeniul alfabetizării digitale și TIC a unui număr de 400 angajați din grupul țintă, pe o perioadă de 16 luni.
  • OS2. Stimularea a minim 40 angajatori în direcția dezvoltării competențelor digitale ale angajaților lor, prin organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și TIC, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate, conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.
  • OS3. Creșterea interesului și a gradului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, printr-o campanie de conștientizare care se va derula pe o perioadă de 16 luni.

Valoarea adăugată a proiectului rezultă din setul de măsuri propuse, după cum urmează:

  1. Furnizarea de programe de formare în competențe digitale de bază, pentru angajații cu studii gimnaziale, studii medii, studii superioare, pentru un număr de minim 200 persoane. În acest fel, proiectul creează premisele participării la formare a unei game largi de angajați, indiferent de nivelul de studii deținut de aceștia.
  2. Furnizarea de programe de formare a unor competențe digitale avansate, pentru minim 200 persoane.
  3. Sprijinirea unui număr de 40 de IMM-uri să își analizeze situația curentă a digitalizării locurilor de muncă și să își dezvolte o strategie de formare de competențe digitale pentru angajații proprii.

 

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 04.11.2022, orele 11.30, Restaurant FLORA – Strada Mihai Viteazul 18, Craiova. Evenimentul se va desfășura cu participarea reprezentanților Uniunii Generale a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj, reprezentanți ai Centrului de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL Baia Mare, reprezentanți ai ONG-urilor și parteneri sociali, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mass-media.

 

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Uniunea Generala a Industriașilor din Romania, U.G.I.R. 1903 – Filiala Dolj

Adresa: Bld. Decebal, nr.93, bl. U12, Craiova, județul Dolj Tel: 0251/435436

Fax: 0251/435436

Email: ugir1903.dj@gmail.com

 

Manager proiect,

Președinte UGIR 1903 – Filiala Dolj

Dr. Ec. Virgil Boboc