ANUNT ACHIZITIE COMBUSTIBIL

Nr 463./ 04.04.2023

 

Societatea: Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

CUI: RO28154654, Nr.ORC: J24/204/2011

Sediul social: Baia Mare, str. Grigore Ureche nr. 10A, judeţul Maramureș

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

 

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, POCU/860/3/12/142702, demarează achiziția de Combustibil deplasare experți pentru desfășurarea activităților de organizare campanie conștientizare, recrutare grup țintă, formare profesională și sprijin angajatori în vederea introducerii de programe de învățare la locul de muncă.

Cod CPV: 09000000-3 – Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie         

Caracteristici minimale: benzină sau motorină, de calitate superioară, pe baza de carduri de combustibil.

Valoare estimată pentru achiziționarea de Combustibil deplasare experți, în cadrul proiectului „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, POCU/860/3/12/142702, conform bugetului aprobat, este de max. 14703,55 lei fără TVA, respectiv 17497,22 lei cu TVA.

 

Perioada de derulare a achiziției: aprilie 2023

Sursa de finantare: proiectul „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, POCU/860/3/12/142702, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv Specific.3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la punctul de lucru al societații, situat în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, județ Maramureș, până la data de 10.04.2023, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

 

 

Ieremia Dan Gabriel

Administrator