ANUNT ACHIZITIE INCHIRIERE SEDIU PROIECT

Nr. 113 / 13.12.2022                                                                 

 

ANUNȚ  DE  INTENȚIE

 

SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener 1 în cadrul proiectului   ,, S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” Contract POCU/860/3/12/142579, demarează achiziția de Închiriere sediu implementare proiect  , în cadrul proiectului  sus-menționat.

DETALII SE POT REGASI AICI 3. Anunt de intentie birou

 

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la sediul societății situată în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, et. 3, cam. 301, până la data de 20.12.2022, ora 12:00.

 

POP EMIL IOAN

Coordonator proiect P1