ANUNȚ  DE  INTENȚIE ACHIZITIE HRANA CURSANTI

Nr. 181 / 04.01.2023

ANUNȚ  DE  INTENȚIE

SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener 1 în cadrul proiectului  ,, S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” Contract POCU/860/3/12/142579, demarează achiziția de Hrană participanți la cursuri, în cadrul proiectului  sus-menționat.

 

Valoare estimată:

Valoarea estimată pentru achiziționarea Hrană participanți la cursuri, în cadrul proiectului  ,, S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” Contract POCU/860/3/12/142579 este, conform bugetului aprobat, de max. 48.165,00 lei fără TVA, respectiv max. 52.499,85 lei cu TVA inclus .         

Perioada de derulare: Ianuarie 2023 – Decembrie 2023  (12 luni).

DETALII PRIVIND ACHIZITIA PUTETI REGASI AICI 3. Anunt de intentie hrana

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la sediul societății situată în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, et. 3, cam. 301, până la data de 17.01.2023, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 din 8 August 2016 art.4.1 (cu modificările și completările ulterioare) Legea 208 / 2022 și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind oferta cu prețul cel mai scăzut.

 

POP EMIL IOAN

Coordonator proiect P1