ANUNȚ DE INTENȚIE Achiziție materiale derulare activitati

Nr. 112/ 13.12.2022

ANUNȚ DE INTENȚIE

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, beneficiar privat în cadrul  proiectului „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, POCU/860/3/12/142702, vă solicităm prin prezenta o ofertă de preţ pentru achiziționarea de Materiale derulare activitati, pentru desfășurarea activităților de organizare campanie conștientizare, recrutare grup țintă, formare profesională și sprijin angajatori în vederea introducerii de programe de învățare la locul de muncă.

Tipul achiziției (în conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 cu modificările și completările ulterioare și cu art. 43 din HG nr. 395/2016): ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Tipul contractului: FURNIZARE

Obiectul contractului:  Achiziția de Materiale derulare activitati

Coduri CPV:  30199000-0 – Articole de papetarie si alte articole din hârtie  

30125100-2 – Cartuse de toner  

30192000-1  – Accesorii de birou  

30192700-8 – Papetarie  

30233180-6 – Dispozitive de stocare cu memorie flash

33760000-5 – Hârtie igienica, batiste, servete din hârtie pentru mâini si servete de masa

39831240-0 – Produse de curațenie

Caracteristici tehnice minime şi cantităţi conform bugetului aprobat se pot regasi AICI 3. Anunt intentie achizitie mat der act

Criteriul de selecție: prețul cel mai scăzut

Valoare maximă estimată: 22689,08 lei fără TVA, respectiv 27,000.00 lei cu TVA.

Perioada de derulare a achiziției: decembrie 2022

Sursa de finantare: proiectul „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, POCU/860/3/12/142702, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv Specific.3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com, sau vor fi depuse la punctul de lucru al societații, situat în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, județ Maramureș, până la data de 20.12.2022, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

 

 

Ieremia Dan Gabriel

Administrator