ANUNȚ DE INTENȚIE ACHIZITIE RECHIZITE CURSURI

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, POCU/860/3/12/142702, demarează achiziția de Achizitie rechizite cursuri pentru desfășurarea activităților de proiectului de mai sus.

Codul CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate, 79800000-2 – Servicii tipografice si servicii conexe.                                                                                                                                                

DETALII PRIVIND ACHIZITIA SE POT REGASI AICI 3. Anunt intentie achizitie rechizite cursanti

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la punctul de lucru al societații, situat în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, județ Maramureș, până la data de 27.02.2023, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

Ieremia Dan Gabriel

Administrator