ANUNȚ DE INTENȚIE ACHIZIȚIE

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, POCU/860/3/12/142702, demarează achiziția de Achizitie hrana participanti la cursuri pentru desfășurarea activităților de proiectului de mai sus.

Cod CPV: 55520000-1 – Servicii de catering.                                                                

DETALII PRIVIND ACHIZITIA SE POT REGASI AICI 3. Anunt intentie achizitie hrana cursanti

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la punctul de lucru al societații, situat în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, județ Maramureș, până la data de 27.02.2023, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

Ieremia Dan Gabriel

Administrator