ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.22/ 30.09.2022

 

Societatea: Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

CUI: RO28154654, Nr.ORC: J24/204/2011

Sediul social: Baia Mare, str. Grigore Ureche nr. 10A, judeţul Maramureș

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

 

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, POCU/860/3/12/142702, demarează achiziția de Servicii organizare evenimente pentru desfășurarea activităților de proiectului de mai sus.

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente                                                        

Caracteristici minimale: Achizitie servicii organizare 10 seminarii de promovare a FPC a cate cca 30 persoane (cattering la fiecare eveniment, plus logistica).

Valoare estimată pentru achiziționarea de Servicii organizare evenimente, în cadrul proiectului „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, POCU/860/3/12/142702, conform bugetului aprobat, este de max. 25210,08 lei fără TVA, respectiv max. 30,000.00 lei cu TVA.

 

Perioada de derulare a achiziției: septembrie – octombrie 2022

Sursa de finantare: proiectul „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, POCU/860/3/12/142702, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv Specific.3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la punctul de lucru al societații, situat în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, județ Maramureș, până la data de 07.10.2022, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

3. Anunt intentie achizitie org even

 

Ieremia Dan Gabriel

Administrator