ANUNȚ demarare Recrutare Grup Țintă în cadrul proiectului: „DIGITALIZAREA! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Obiectiv specific 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

 

ANUNȚ demarare

Recrutare Grup Țintă

în cadrul proiectului: „DIGITALIZAREA! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM

 

Furnizorul de formare profesională Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL anunță începerea procesului de recrutare persoane interesate în vederea acordării de servicii gratuite de formare profesională în domeniul digital.

Firma noastră, în calitate de partener, împreună cu UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA UGIR 1903 FILIALA DOLJ în calitate de Solicitant, implementează în perioada septembrie 2022 – decembrie 2023, proiectul cu titlul „DIGITALIZAREA! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”.

 

 • Ce poate oferi proiectul nostru?

– Servicii de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor pentru cel puțin 400 persoane angajate în cadrul unor întreprinderi (cu preponderență din regiunea de NORD-VEST – județele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj și SUD-VEST-OLTENIA  – județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, atât din zona urbană cât și din zona rurală).

– Sprijin acordat întreprinderilor (cel puțin 40) în vederea analizei posibilitatilor si potentialului de digitalizare, perspectivelor de dezvoltare prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe aceasta bază a necesarului de formare profesională în domeniul TIC.

– Sprijin acordat întreprinderilor (cel puțin 5) pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

 

 • Cine se poate înscrie în proiect ? (condițiile sunt cumulative)

– Persoane cu domiciliul/ resedința în una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale României

– Persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani

– Persoane angajate cu contract individual de muncă la o întreprindere (normă parțială sau întreagă), din una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale României

– Persoane care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate în SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă din SNCDI sau întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior

 

Servicii de formare profesională oferite prin proiect:

 1. GESTIONAREA DIGITALĂ A PROCESULUI ANTREPRENORIAL

– Curs de instruire / workshop

– Durata de 30 ore – 10 ore teorie și 20 ore practică

– 14 grupe a câte cca 14-15 persoane

Competențele obtinute in urma absolvirii cursului:

 • Digitalizarea. Avantaje și caracteristici
 • Programarea automatizărilor proceselor de business
 • Digitalizarea procesului de vânzare
 • Digitalizarea proiectelor și a service-ului
 • Digitalizarea relației cu clientul
 • Managementul digital al contractelor

 

 1. COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE INVATARE ȘI CUNOAȘTERE:

– Curs de SPECIALIZARE (acreditat ANC)

– Durata de 120 ore – 36 ore teorie și 84 ore practică

– 6 grupe a câte cca. 16-17 persoane

Competentele obtinute in urma absolvirii cursului:

– Gestionarea dispozitivelor de stocare a datelor

– Asigurarea securității datelor / documentelor

– Utilizarea echipamentelor periferice

– Utilizarea internetului

– Procesarea textelor – Ms Word, Calcul tabelar-Ms Excel, lucrul în Power Point, lucrul cu baze de date.

 

 1. INSTRUMENTE WEB 4.0

– Curs de instruire / workshop

– Durata de 30 ore – 14 ore teorie și 16 ore practică

– 2 grupe a câte cca. 12-13 persoane

Competențele obtinute in urma absolvirii cursului:

– Noțiuni de baza si practice legate de Social Media

– Utilizarea serviciilor mobile, tehnologii Cloud, internetul lucrurilor

– Utilizarea soluțiilor de securitate cibernetica

– Utilizarea roboților și mașinilor automatizate

– Utilizarea datelor de mari dimensiuni și analiza de date

– Tiparirea 3D

– Inteligența artificiala;

– Utilizarea Bitcoin

– Utilizarea Blockchain

 

 1. SOCIAL MEDIA ȘI MARKETING

– Curs de instruire / workshop

– Durata de 30 ore – 14 ore teorie și 16 ore practică

– 5 grupe a câte aprox. 15 persoane

– cursul se adresează persoanelor care doresc să învețe cum funcționează mediul digital și cum trebuie să iși configureze propriul ecosistem de canale de promovare și cea mai eficientă strategie pentru a aduce cât mai mulți vizitatori și cumpărători în afacerea lor.

– Competențele obtinute in urma absolvirii cursului:  gestionarea platformelor de comunicare socială în scop profesional (pentru marketingul și promovarea unei întreprinderi).

 

Documente necesare pentru inscriere:

 • Copie CI
 • Copie ultima diplomă de studii
 • Copie certificat de naștere și Copie Certificat căsătorie (daca este cazul, numai pentru înscrierea la cursul de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de invatare si cunoastere)
 • Adeverință de la locul de muncă, însoțită de un certificat constatator ONRC al întreprinderii angajatoare din care sa reiasă că există autorizat cel puțin un cod CAEN din cele prezentate aici: https://cerc-consultanta.ro/lista-codurilor-caen-aferente-directiilor-de-politica-industriala-mentionate-in-strategia-nationala-pentru-competitivitate-2014-2020/

Pentru înscrierea preliminară la cursurile GRATUITE oferite de noi, vă rugăm să completați acest chestionar:

https://forms.gle/HaUQSqbjG6K5172H9

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

 • E-mail: digitalizareimm@gmail.com
 • Telefon: 0747 025 214
 • Baia Mare, strada Culturii nr 5, etaj 6, sala 601

Proiectul este co-finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.