Anunt intentie achizitie chirie sala curs

Nr. 415.1   / 30.03.2023

 

ANUNȚ  DE  INTENȚIE

 

SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener 1 în cadrul proiectului  ,, S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” Contract POCU/860/3/12/142579, demarează achiziția de Inchiriere Sali cursuri , în cadrul proiectului  sus-menționat.

 

Cod CPV: 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

Detalii se pot regasi AICI3. Anunt de intentie chirie sala curs

Sursa de finantare: Bugetul proiectului, finanțat prin Contractul de finanțare nr. POCU/860/3/12/142579.

 

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la sediul societății situată în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, et. 3, cam. 301, până la data de  05.04.2023, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 din 8 August 2016 art.4.1 (cu modificările și completările ulterioare) Legea 208 / 2022 și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind oferta cu prețul cel mai scăzut.

 

POP EMIL IOAN

Coordonator proiect P1