ANUNT INTENTIE ACHIZITIE MATERIALE DERULARE ACTIVITATI

 

Nr. 101 / 09.12.2022                                                     

ANUNȚ  DE  INTENȚIE

SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener 1 în cadrul proiectului  ,, S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” Contract POCU/860/3/12/142579, demarează achiziția de Materiale derulare activități, în cadrul proiectului  sus-mentionat.

Detalii se pot regasi AICI 3. Anunt de intentie materiale

Perioada de derulare: Decembrie 2022 – Decembrie 2023 (13 luni)

Termenul de livrare : nu mai mult de 30 zile de la emiterea Comenzilor ferme

Sursa de finantare: Bugetul proiectului, finanțat prin Contractul de finanțare nr. POCU/860/3/12/142579.

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la sediul societății situată în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, et. 3, cam. 301, până la data de 19.12.2022, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 din 8 August 2016 art.4.1 (cu modificările și completările ulterioare) Legea 208 / 2022 și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind oferta cu prețul cel mai scăzut.

 

Întocmit,

POP EMIL IOAN

Coordonator proiect P1