ANUNT INTENTIE ACHIZITIE RECHIZITE CURSANTI

Nr. 1084 / 20.05.2022                                          

ANUNT  DE  INTENTIE

 

SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, partener 1 in cadrul proiectului „ACCES LA FORMARE SI CARIERA”, Contract POCU/726/6/12/133979, demareaza achizitia de Materiale derulare sesiuni formare-cursuri, în cadrul proiectului  sus-mentionat.

Cod CPV:      79341000-6  Servicii  de  publicitate

79800000-2  Servicii  tipografice  şi  servicii  conexe

Caracteristici minimale:

  • Maximum 117 de pachete;
  • pachetele vor contine: suport de curs, geanta, agenda/blocnotes, pix, stick USB, etc,     pentru fiecare cursant, conform specificatiilor:

 

DETALII REGASITI AICI – ANUNT

3. anunt de intentie mat cursuri 2022

Ofertele se vor transmite prin e-mail catre beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la sediul societatii situata in loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, et. 3, cam. 301, pana la data de 27 Mai 2022, ora 12:00.

In conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) si cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achizitie este achizitie directa, criteriul de atribuire fiind oferta cu pretul cel mai scazut.

 

Documentele solicitate ofertantului selectat, in vederea incheierii contractului de achizitii sunt:

  • Certificat constatator ONRC din care sa reiasa ca furnizorul are in obiectul de activitate codul CAEN corespunzator

 

 

Întocmit,

POP EMIL IOAN

Coordonator proiect P1