ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI

Nr 2 /26.08.2022

 

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI

În vederea implementării proiectului „S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 3 – Locuri de munca pentru toți, Obiectiv Specific.3.12. – Îmbunatațirea nivelului de cunostințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților, Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener în cadrul acestui proiect, organizează în perioada 25.08-01.09.2022, o selecție de resurse umane și anume:

 1. Coordonator proiect  partener  (1 post)

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate
 • Experiență în: Operare PC: Corel, Word, Excel, Internet
 • Min 10 ani experiență în domeniul implementării proiectelor cu finanțare europeană (se vor atașa documente care sa justifice experiența de cel puțin 10 ani în implementarea de proiecte, prin contracte de muncă, adeverințe de muncă, revisal, etc si un centralizator privind experienta, fără suprapuneri de perioade)

Competențe solicitate:

 • Abilități bune de coordonare, organizare și monitorizare
 • Abilități de lucru în implementarea proiectelor
 • Excelente abilități de comunicare
 • Abilități bune de analizare a informațiilor
 • Capacitatea de a lucra în echipă
 • Eficiență profesională (mobilizare personală pentru finalizarea într-un timp operativ a sarcinilor)

 

 1. Expert organizare campania informare (1 post)

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate
 • Sub 5 ani experiență în derularea de proiecte cu finanțare europeană
 • Experiență în elaborarea de materiale de comunicare și promovare
 • Experiență și aptitudini în utilizarea aplicație Office și a PC-ului în general

Competențe solicitate:

 • Excelente abilități de comunicare
 • Abilități bune de analizare și selectare a informațiilor
 • Capacitatea de a lucra în echipă
 • Abilitați de gestionare a termenelor limită
 • Cunoștințe privind respectarea identității vizuale pe proiecte europene

 

 1. Expert formare profesională (1 post)

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate
 • Sub 5 ani experiență în domeniul formării profesionale
 • Sub 5 ani experiență în domeniul implementării proiectelor cu finanțare europeană
 • Experiență Operare PC: Word, Excel, Internet

Competențe solicitate:

 • Abilități de lucru în domeniul formării profesionale, cunoașterea și aplicarea legislației în domeniu
 • Abilități bune de analizare a informațiilor
 • Bun coordonator
 • Capacitatea de a lucra în echipă

 

 

 1. Expert recrutare și evidentă grup tință (1 post)

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate
 • Min 1 an experiență în implementarea de proiecte cu finanțare europeană / resurse umane
 • Experientă și aptitudini în utilizarea aplicatiilor tip Office, si a PC-ului în general

Competențe solicitate:

 • Capacitate de analiză, organizare, comunicare, prezentare şi relaţionare interpersonală
 • Capacitatea de a lucra în echipă
 • Bune abilități de comunicare, atenție la detalii, responsabil
 • Disponibilitate pentru deplasare

 

 1. Consultant post-training (1 post)

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate
 • Sub 5 ani experiență în implementarea de proiecte cu finanțare europeană / resurse umane
 • Experientă și aptitudini în utilizarea aplicatiilor tip Office, si a PC-ului în general

Competențe solicitate:

 • Capacitate de negociere si persuasiune
 • Capacitate de analiza, evaluare, corelare si sinteza a informatiilor
 • Spirit organizatoric, lucru in echipa
 • Bun observator, atent la detalii, sociabil, amabil
 • Atentie distributiva

 

 1. Lector curs competente digitale (1 post)

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate
 • Sub 5 ani experienta in domeniul competente digitale / formare profesionale in competente digitale
 • Experienta relevanta în operare PC: Word, Excel, Internet

Competențe solicitate:

 • Abilitati psihopedagogice si de formare profesionala in domeniul competentelor digitale, abilitatea de a se adapta la diversitatea cursanţilor, abilitati bune de analizare a informatiilor, capacitatea de a lucra in echipa
 • Corectitudine, receptivitate, flexibilitate si creativitate

 

 

 1. Lector curs web 4.0 (1 post)

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate
 • Min 5 ani experienta in domeniul formarii profesionale
 • Operare PC: Word, Excel, Internet

Competențe solicitate:

 • Abilitati psihopedagogice si de formare profesionala, abilitatea de a se adapta la diversitatea cursanţilor, abilitati bune de analizare a informatiilor, capacitatea de a lucra in echipa
 • Corectitudine, receptivitate, flexibilitate si creativitate

 

 1. Lector curs social media si marketing (1 post)

 

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate
 • Sub 5 ani experienta in domeniul competente digitale / formare profesionale in competente digitale
 • Experienta relevanta în operare PC: Word, Excel, Internet

Competențe solicitate:

 • Abilitati psihopedagogice si de formare profesionala in domeniul competentelor digitale, abilitatea de a se adapta la diversitatea cursanţilor, abilitati bune de analizare a informatiilor, capacitatea de a lucra in echipa
 • Corectitudine, receptivitate, flexibilitate si creativitate

 

 

 

Bibliografie obligatorie: Programul Operațional Capital Uman- Ghid Condiții generale, Apel POCU/860/3/12- Îmbunatațirea nivelului de cunostințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților, – Ghid Condiții specifice 3.12, GHID GENERAL POCU 2014-2020

CV-urile candidaților (în format europass) se transmit pe adresa de e-mail cerc.consultanta@gmail.com  sau la sediul nostru din Baia Mare, str. Culturii, nr.5, etaj 6, cam 601, între orele: 08:00 -16:00.

Selecția va consta în evaluare dosar personal și interviu.

Data limită de depunere a documentelor: 01.09.2022

 

Administrator

Ieremia Dan – Gabriel