ARTICOL POST EVENIMENT – SEMINAR 1 INFORMARE PROIECT DIGITALIZARE

Joi, 24 Noiembrie 2022, echipa proiectului “Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, contract POCU/860/3/12/142702, axa prioritară 3, “Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”, a organizat primul seminar de informare, la Baia Mare, Universitatea Vasile Goldiș, str. Culturii, nr. 5, etaj 2, sala 201, jud. Maramureș, având scopul de a informa atât angajații din întreprinderi, cât și angajatorii, despre importanta dobândirii de cunoștinte în domeniul digital dar și importanta digitalizării afacerii și implementarea unor programe de învățare la locul de munca.
Seminarul a avut ca tematică “promovarea importanței participării la formarea digitală”, la care au participat peste 30 de persoane, care au aflat detalii despre cursurile de formare profesională digitală la care pot participa în mod GRATUIT, detalii despre implementarea a proiectului, cât și despre beneficiile și avantajele de care pot beneficia daca participă la activitățile din cadrul proiectului.
Persoanele prezente la seminar au primit mape de prezentare a proiectului, care au conținut agenda seminarului, un pliant cu condițiile de acces, descrierea cursurilor și beneficiile înscrierii în proiect și lista codurilor CAEN eligibile pentru întreprinderile care pot să furnizeze grup tintă.
Pe o durată de 15 luni, în cadrul proiectului, se vor desfășură acțiuni de informare, recrutare și identificare grup tintă, formare profesionala în domeniul digital, urmate de activități post-training pentru beneficiari în scopul acordării de sprijin pentru aplicarea în plan profesional a competențelor dobândite în urma cursurilor și activități de sprijin pentru firmele care doresc să își evalueze nivelul de digitalizare a afacerii și să își introducă programe de învățare la locul de munca.
Cui se adresează proiectul nostru ? (condițiile sunt cumulative)
– Persoanelor cu domiciliul/ resedința în una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României
– Persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani
– Persoanelor angajate cu contract individual de muncă la o întreprindere (normă parțială sau întreagă), din una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României
– Persoanelor care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate în SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă din SNCDI sau întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțîn unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.
Daca te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile și dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digitalizării, te rugam să completezi chestionarul preliminar de înscriere:
Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:
• E-mail: digitalizareimm@gmail.com
• Telefon: 0747 025 214
• Baia Mare, strada Culturii nr 5, etaj 6, sala 601
Proiectul este co-finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.