COMUNICAT DE PRESĂ post eveniment de lansare a Proiectului Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM (POCU/860/3/12/142702)

COMUNICAT DE PRESĂ

post eveniment de lansare  a Proiectului

Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM

(POCU/860/3/12/142702).

 

Vineri, 4 noiembrie 2022, s-a desfășurat la Craiova Conferința de lansare a proiectului „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2022 (POCU), Componenta 1: Competente digitale pentru angajații din IMM, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Proiectul este implementat de către Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj, în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, Baia Mare. Zona de implementare a proiectului vizează două dintre regiunile de dezvoltare ale României (Sud-Vest și Nord-Vest), proiectul având ca obiectiv general „Creșterea accesului și participării la formare profesională în domeniul alfabetizării digitale, tehnologiei informației și comunicațiilor a 400 persoane angajate pe piața muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii, sporirea capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI”.

Valoarea adăugată a proiectului rezultă din setul de măsuri propuse, după cum urmează:

  1. Furnizarea de programe de formare în competențe digitale de bază, pentru angajații cu studii gimnaziale, studii medii, studii superioare, pentru un număr de minim 200 persoane. În acest fel, proiectul creează premisele participării la formare a unei game largi de angajați, indiferent de nivelul de studii deținut de aceștia.
  2. Furnizarea de programe de formare a unor competențe digitale avansate, pentru minim 200 persoane.
  3. Sprijinirea unui număr de 40 de IMM-uri să își analizeze situația curentă a digitalizării locurilor de muncă și să își dezvolte o strategie de formare de competențe digitale pentru angajații proprii.

Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 40 de persoane, reprezentanți ai mediului privat – sectorul IMM, instituții publice (Universitatea din Craiova, Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova), organizații neguvernamentale, alături de parteneri media, parteneri sociali și alți cetățeni interesați de domeniul digitalizării.

In deschiderea evenimentului, au luat cuvântul d-nii. Dr.ec. Virgil Boboc (manager proiect) si George Calotă (expert formare), din cadrul Uniunii Generale a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj. Evenimentul a continuat cu intervenția dnei Alexandra Lazăr (coordonator formare), de la Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, Baia Mare.

Prin prezentările și intervențiile avute s-au adus clarificări despre implementarea proiectului, perioada de derulare, grupul țintă vizat, rolurile si activitățile desfășurate de către fiecare partener în parte, rezultatele așteptate, valoarea adăugată a proiectului.

In partea de final, Conferința a inclus și o sesiune de discuții și dezbateri, ce au facilitat formularea unor concluzii benefice pentru implementarea proiectului.