DEMARARE PROIECT „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologica” POCU/860/3/12/142579

 

DEMARARE PROIECT „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologica” POCU/860/3/12/142579

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de solicitant al proiectului în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, SC HOLISUN SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, derulează timp de 15 luni, începând cu data de 10.10.2022, proiectul ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formarea Tehnologica”.

Proiectul ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formarea Tehnologica”, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014+, prin Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”.

Acest proiect se dorește a fi implementat în Regiunea de Nord-Vest și nu numai (în proiect se pot înscrie și persoane care locuiesc în alte regiuni mai puțin dezvoltate ale României), iar grupul ținta va fi format din persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • să aibă domiciliul sau reședința în cele 6 județe ale Regiunii Nord Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) și numai (cu condiția sa nu locuiască în Regiunea B. Ilfov).
  • să facă dovada ca este angajat cu contract individual de munca (cu norma întreaga sau cu timp parțial).
  • să facă dovada că angajatorul își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta menționate anterior.
  • să își exprime intenția de a-și dezvolta competențe digitale și să opteze pentru înscrierea la unul dintre cursurile de formare organizate prin proiect.

Proiectul are ca și obiectiv general ”Creșterea accesului și participării la formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a 600 persoane angajate pe piața muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacitații de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Obiectivul general al proiectului se împarte în 3 obiective specifice:

  • Îmbunătățirea competențelor în domeniul alfabetizării digitale și TIC a unui nr. de 600 angajați din GT, pe o perioada de 15 luni.
  • Stimularea a min. 100 angajatori în direcția dezvoltări competențelor digitale ale angajaților lor, prin organizarea de programe de învățare la locul de munca în domeniul alfabetizării digitale și TIC, în vederea sporirii capacitații de inserție profesionala și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.
  • Creșterea interesului și a gradului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continua, printr-o campanie de conștientizare care se va derula pe o perioadă de 15 luni.

În cadrul proiectul, SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, o să asigure organizarea a unui număr de 3 cursuri de formare profesională:

  • Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrumente de învățare și cunoaștere
  • Instrumente WEB 4.0
  • Social media și marketing

 

Detalii suplimentare:

Adresa:  Baia Mare, str Culturii, nr 5,etaj 3, sala 301

Telefon: 0771 711 069

E-mail: proiectsoft142579@gmail.com