“Digitalizarea! Avantaj si provocare pentru angajatii din IMM” – POCU /860/3/12/142702

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”

Prioritatea de investitii 10.iii: Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si prmovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientare profesionala si prin validarea competentelor dobandite.

Titlul proiectului: “Digitalizarea! Avantaj si provocare pentru angajatii din IMM”

Contract POCU /860/3/12/142702

Beneficiar: UNIUNEA GENERALA A INDUSTRIASILOR DIN ROMANIA UGIR 1903 FILIALA DOLJ

Partener: SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL

 

Anunt lansare proiect

 

“Digitalizarea! Avantaj si provocare pentru angajatii din IMM”

Contract POCU /860/3/12/142702

 

 

UNIUNEA GENERALA A INDUSTRIASILOR DIN ROMANIA UGIR 1903 FILIALA DOLJ, în calitate de Solicitant și SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL în calitate de Partener, implementeaza proiectul “Digitalizarea! Avantaj si provocare pentru angajatii din IMM” – POCU /860/3/12/142702, acesta urmând a se desfășura pe o perioadă de 15 luni calendaristice, respectiv Septembrie 2022 – Decembrie 2023.

Proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, axa prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”.

Valoarea totala a contractului de finanțare este de 4,428,069.97 lei, din care finanțare nerambursabila este suma maximă de 4,319,562.56 lei.

Proiectul se deruleaza cu preponderență în regiunile de Nord-Vest si Sud-Vest ale Romaniei, datorită finanțării sociale europene care are ca scop consolidarea capacității profesionale a angajaților de a se adapta la Industria digitală, prin pregătirea și calificarea forței de muncă.

 

Obiectivele Proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea accesului și participării la formarea profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicatiilor a 400 de personae angajate pe piata muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează cresterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacității de inserție profesională și a adaptabilității acesteia la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv, identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.

Grupul țintă vizat de proiect va fi format din:

  • 400 persoane cu domiciliul sau reședința in regiunea de Nord-Vest sau Sud-Vest Oltenia, și nu numai, cu condiția să nu fie în regiunea București-Ilfov.

Grupul țintă va fi format din persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • Persoane adulte cu varsta cuprinsa intre 16 si 64 ani, dar se va pune un accent mai mare pe categoria de persoane 55 – 64 ani;
  • Persoane care pot face dovada că sunt angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau parțială);
  • Persoane care pot face dovada că angajatorul își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau în întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

1.2  40 IMM-uri sprijinite în vederea analizei posibilităților și potentialului de digitalizare, a perspectivelor de dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare în domeniul TIC, dar și sprijin în introducerea de programe de învățare la locul de muncă.

 

Beneficiile pe care proiectul le poate oferi:

– Servicii de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor pentru cel puțin  400 persoane  angajate în cadrul unor întreprinderi (cu preponderență din regiunea de NORD-VEST – județele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj și SUD-VEST-OLTENIA  – județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, atât din zona urbană cât și din zona rurală).

– Sprijin acordat întreprinderilor (cel puțin 40) în vederea analizei posibilităților și potențialului de digitalizare, a perspectivelor de dezvoltare prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare profesională în domeniul TIC.

– Sprijin acordat întreprinderilor (cel puțin 5) pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

 

Proiectul vă pune la dispoziție în mod gratuit următoarele cursuri în vederea alfabetizării digitale, creșterii nivelului de cunoștințe dar și cresterii nivelului de calificare în cadrul IMM-ului unde va desfășurați activitatea:

  • GESTIONAREA DIGITALA A PROCESULUI ANTREPRENORIAL
  • Este un curs de intruire/workshop cu o durata de 30 ore, din care 10 ore teorie si 20 ore practica în care veti invata ce este digitalizarea, avantajele si caracteristicile, cum va digitalizati afacerea, cum puteti comunica mai usor cu clientii dumneavoastra in era digitala, cat si managementul digital al contractelor.
  • COMPETENTE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
  • Este un curs de SPECIALIZARE, acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), cu o durata de 120 ore, din care 36 ore practica care se va desfasura sub forma de WORKSHOP pe o durata de 4 zile (de vineri pana luni). In cadrul wokshopului, grupul tinta al proiectului va beneficia de servicii de cazare, masa, rechizite, laptopuri pe toata durata cursului, cat si de lectori foarte bine pregatiti in domeniul Utilizarii tehnologiei informatiei. Cele 84 ore se vor desfasura online sau la sala de curs, unde grupul tinta va avea acces la laptopuri pentru a parcurge partea teoretica impreuna cu lectorul, cat si pentru realizarea lucrarilor practice sau imbunatatirea competentelor in ceea ce priveste gestionarea dispozitivelor de stocare a datelor, asigurarea securitatii datelor. Totodata la acest curs, grupul tinta va avea posibilitatea de a invata utilizarea echipamentelor periferice, ce este si cum se utilizeaza internetul, dar si procesarea textelor in MS Word, calculul tabelar in MS Excel sau realizarea prezentarilor de impact cu ajutorul programul MS Power Point.

 

  • INTRUMENTE WEB 4.0

– Este un curs de intruire/workshop cu o durata de 30 ore, din care 14 ore teorie si 16 ore practica (care se va derula în locații care vă vom pune la dispoziție servicii de cazare și masa și se va deconta transportul), în care veți învăța despre:  Noțiuni de baza și practice legate de Social Media, Utilizarea serviciilor mobile, tehnologii Cloud, internetul lucrurilor, Utilizarea soluțiilor de securitate cibernetica, Utilizarea roboților și mașinilor automatizate, Utilizarea datelor de mari dimensiuni și analiza de date,  Tiparirea 3D, Inteligența artificiala, Utilizarea Bitcoin, Utilizarea Blockchain

 

  • SOCIAL MEDIA ȘI MARKETING

– Este un curs de intruire/workshop cu o durata de 30 ore, din care 14 ore teorie si 16 ore practica (care se va derula în locații care vă vom pune la dispoziție servicii de cazare și masa și se va deconta transportul). Cursul se adresează persoanelor care doresc să învețe cum funcționează mediul digital și cum trebuie să iși configureze propriul ecosistem de canale de promovare și cea mai eficientă strategie pentru a aduce cât mai mulți vizitatori și cumpărători în afacerea lor. Competențele obtinute în urma absolvirii cursului:  gestionarea platformelor de comunicare socială în scop profesional (pentru marketingul și promovarea unei întreprinderi).

 

Informații și înscrieri la CURSURILE ORGANIZATE GRATUIT ÎN PROIECT pot fi obținute accesând pagina noastră de Facebook, https://www.facebook.com/cursuridigitalizare și pe website-ul nostru www.ugir1903-dolj.ro/digitalizareimm.ro

De asemenea, înscrieri în acest proiect se vor putea face și în urma seminariilor de promovare pe care le vom organiza și care vor fi anunțate pe această pagină de Facebook, unde accesul este liber pentru orice persoană interesată.

Contact:

e-mail: digitalizareimm@gmail.com

Telefon: 0251 435 436 (UGIR 1903 Filiala Dolj), 0747 025 214 (CERC SRL Baia Mare)