FINALIZARE CURS COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE

În data de 6 aprilie 2023 a avut loc examenul de absolvire a primei grupe de curs acreditat de COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE, organizat de SC CERC SRL, partener în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

La examen au participat și absolvit 21 persoane care au parcurs programa de formare în perioada februarie 2023 – aprilie 2023 în cadrul celor 120 ore de curs.

Pe perioada programului de formare, absolvenții au dobândit următoarele competențe și aptitudini:

 • procesarea textelor – Ms Word, Calcul tabelar-Ms Excel, lucrul în Power Point, lucrul cu baze de date,
 • gestionarea dispozitivelor de stocare a datelor,
 • asigurarea securității datelor / documentelor,
 • utilizarea echipamentelor periferice,
 • utilizarea internetului.

Examenul de absolvire a constat în susținerea a două probe: proba teoretică și proba practică. Rezultatele obținute în urma examinării au fost pozitive, astfel încât toți participanții au promovat acest curs cu rezultate foarte bune.

Proiectul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, se adresează persoanelor:

 • care au domiciliul sau reședința în cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest,
 • să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani,
 • să fie ANGAJATE cu contract individual de muncă (cu norma întreagă sau parțială) în întreprinderi,
 •  să facă dovada ca angajatorul își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă  conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă.

Acesta se mai adresează și ANGAJATORILOR care doresc prin intermediul acestui proiect să beneficieze de sprijin pentru organizarea de programe de învățare la locul de munca în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Dacă te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile și dorești să participi la un curs GRATUIT, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

 • E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
 • Telefon: 0771 711 069
 • Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301