FINALIZARE GRUPĂ DE CURS – COMPETENȚE DIGITALE – PROIECT S.O.F.T.

📌În data de 27 iulie 2023 a avut loc examenul de absolvire a grupei trei de curs acreditat de COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE, organizat de CERC SRL, partener în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

📌Pe perioada programului de formare, absolvenții au dobândit următoarele competențe și aptitudini:

  • procesarea textelor – Ms Word, Calcul tabelar-Ms Excel, lucrul în Power Point, lucrul cu baze de date,
  • gestionarea dispozitivelor de stocare a datelor,
  • asigurarea securității datelor / documentelor,
  • utilizarea echipamentelor periferice,
  • utilizarea internetului.

📌Examenul de absolvire a constat în susținerea a două probe: proba teoretică și proba practică. Rezultatele obținute în urma examinării au fost pozitive, astfel încât toți participanții la examen au promovat acest curs cu rezultate foarte bune.

🔗Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft , iar dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

☎️Telefon: 0771 711 069

🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301