FINALIZARE GRUPĂ DE CURS – SOCIAL MEDIA ȘI MARKETING – PROIECT S.O.F.T.

În data de 12 octombrie 2023 a avut loc examenul de absolvire a grupei de curs neacreditat de SOCIAL MEDIA ȘI MARKETING, organizat de CERC SRL, partener în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Pe perioada programului de formare, absolvenții au dobândit următoarele competențe și aptitudini:

 • utilizarea rețelelor social media,
 • cunoașterea etapelor planificării marketingului digital,
 • utilizarea mixului de marketing în marketingul digital,
 • utilizarea mediilor marketingului digital,
 • realizarea planului de marketing social media.

Examenul de absolvire a constat în susținerea a două probe: proba teoretică și proba practică. Rezultatele obținute în urma examinării au fost pozitive, astfel încât participanții la examen au promovat acest curs cu rezultate foarte bune.

Proiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, se adresează persoanelor:

 • care au domiciliul sau reședința în cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest,
 • să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani,
 • să fie ANGAJATE cu contract individual de muncă (cu norma întreagă sau parțială) în întreprinderi,
 •  să facă dovada ca angajatorul își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă  conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă.

Acesta se mai adresează și ANGAJATORILOR care doresc prin intermediul acestui proiect să beneficieze de sprijin pentru organizarea de programe de învățare la locul de munca în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Dacă te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile și dorești să participi la un curs GRATUIT, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

 • E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
 • Telefon: 0771 711 069
 • Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301