INSTRUMENTE WEB 4.0 – PROIECT S.O.F.T.

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, în calitate de partener, P1, a organizat o serie grup de curs ”Instrumente web 4.0”, oferite în mod gratuit în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Cursul a avut o durată de 30 ore, din care 14 ore teorie si 16 ore practică, unde participanții au primi pachete conținând hrană și rechizite. Participanții au parcurs noțiunii legate noțiuni de baza și mai ales practice legate de media sociala; servicii mobile; tehnologii Cloud; internetul lucrurilor; soluții de securitate cibernetica; roboti și mașini automatizate; date de mari dimensiuni și analiza de date; tipărirea 3D; inteligenta artificiala; Bitcoin; Blockchain.

Grupa de curs s-au desfășurat format hibrid,  fizic în Baia Mare, str. Culturii, nr. 5, et. 5, sala 501 (Universitatea Vasile Goldiș), jud. Maramureș, dar și online. Perioada de desfășurare a cursului a fost 19 octombrie 2023 – 17 noiembrie 2023.

Evaluarea celor 25 de participanți au constat în susținerea a două probe: proba teoretică și proba practică, iar rezultatele obținute în urma examinării au fost pozitive, astfel încât toți participanții la examen au promovat acest curs cu rezultate foarte bune.

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la: