INVITAȚIE CONFERINŢĂ DE ÎNCHIDERE PROIECT

INVITAȚIE

CONFERINŢĂ DE ÎNCHIDERE PROIECT

 

Municipiul Baia Mare, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, Școala Gimnazială Nr. 18 și SC ROGEPA SRL, a implementat în perioada august 2017 – iunie 2021, proiectul ”Incubatorul socio-medical- instrument de inovare socială”, Contract POCU/20/4/2/101853.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea nivelului de trai pentru minim 560 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea marginalizată situată în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare, prin furnizarea de servicii integrate specializate, corelate cu nevoile individuale și familiale și cu situația socio-economică a orașului.

Prin acest proiect, un număr de 635 persoane care locuiesc în zona vizată au beneficiat de servicii integrate printre care și: consiliere în carieră, formare profesională și sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului, servicii de sprijin pentru accesul pe piața muncii, servicii de sprijin pentru participarea la educație a elevilor, servicii de consiliere socială, socio-medicală, servicii medicale, servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit și servicii de asistență juridică.

Cu acest prilej, vă invităm să luați parte la Conferința de închidere a proiectului, care va avea loc în data de 26 octombrie 2022, în Baia Mare, Strada Alea Filaturii, nr 31 (Școala Gimnazială cu numărul 18, sala profesorală), începând cu ora 16.00. Este vorba despre de un eveniment  de informare cu privire la impactul serviciilor oferite asupra beneficiarilor proiectului și de prezentare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului.

Pentru o bună organizare, vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la eveniment prin e-mail sau telefonic.

Vă așteptăm cu drag!

Pop Bianca – Nicoleta – Manager de proiect

Persoana de contact:

Lazăr Patriciu – Expert informare și publicitate Partener 1 – CERC SRL;

Telefon: 0747025214/ E-mail: proiectinsomed@gmail.com