NEVOI ACOPERITE DE CURS COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE

Cu mulți ani în urmă, utilizarea eficientă a informațiilor a însemnat în primul rând scris și citit. Dar datorită perioadelor pe care le trăim în prezent, competențele digitale, reprezintă un nou tip de competențe, care implică atât capacitatea de a interacționa, de a comunica, de a utiliza computerul și de a utiliza programele, cât și abilitatea de a accesa informații din mediile digitale.

Competențele digitale sunt unele dintre cele 8 competențe cheie care întruchipează utilizarea încrezătoare și critică a gamei complete de tehnologii de informare și comunicare pentru a informa, a comunica și a rezolva probleme în domeniile de activitate. Deși poate părea simplu pentru mulți dintre noi, conform Tabloului de bord pentru Agenda digitală din 2015, 40% din populația UE are niveluri insuficiente de alfabetizare digitală și 22% dintre cetățeni nu folosesc internetul.

Pentru a înțelege mai bine natura acestei competențe, Cadrul european al competenței digitale pentru cetățeni (DigComp), care este organizat în cinci domenii: alfabetizare digitală și informațională, comunicare și colaborare, creare de conținut digital, securitate și rezolvare de probleme.

Prin intermediul cursului de ”Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, oferit în mod gratuit în cadrul proiectului de către SC CERC SRL în calitate de partener (P1), se au în vedere furnizare de informații cu privire la gestionarea a suporturilor, a datelor, documentelor, utilizarea calculatorului și a programelor aferente acestuia tuturor celor interesați să învețe lucruri noi, dar și de aprofundare pentru informațiile deja deținute.

Cursul este în așa fel structurat să corespundă nevoilor generale de utilizare a computerului, a pachetului Microsoft Office, dar și de digitalizare a activităților la locul de muncă pentru o mai bună gestionare a activităților.

Prin intermediul proiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, se dorește creșterea accesului și participării la formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a 600 persoane angajate pe piața muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacitații de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

📌 Dacă doriți să participați la un curs GRATUIT în cadrul proiectului, vă invităm să completați chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Contact:

📍 E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

📍 Telefon: 0771 711 069

📍 Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

_____________________________________________________________________________________

Proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț si Industrie Maramureș – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.