NEVOI ACOPERITE DE CURS INSTRUMENTE WEB 4.0

De la începutul sec. XIX până în prezent, s-a trecut prin trei revoluții industriale. Fiecare a fost alimentată de o nouă tehnologie disruptivă: mecanica motorului cu abur, inovația liniei de asamblare și viteza computerului. Motivul pentru care au fost numite „revoluții” industriale a fost pentru că inovația care le-a condus nu a îmbunătățit doar puțin productivitatea și eficiența – a revoluționat complet modul în care au fost produse bunurile și modul în care s-a lucrat.

Ne aflăm acum în cea de-a patra revoluție industrială, alias Industria 4.0, care revoluționează automatizarea, monitorizarea și analiza lanțurilor de aprovizionare prin intermediul tehnologiei inteligente. Industria 4.0 este alimentată de internetul industrial al obiectelor și de sistemele cyber-fizice – sisteme inteligente, autonome, care utilizează algoritmi bazați pe computer pentru a monitoriza și controla lucruri fizice, cum ar fi mașini, roboți și vehicule.

Industria 4.0 face ca totul să fie mai „inteligent” – de la producție și fabrici inteligente la depozitare inteligentă și logistică. Dar Industria 4.0 se interconectează cu sisteme back-end, cum ar fi planificarea resurselor întreprinderii, pentru a oferi companiilor un nivel fără precedent de vizibilitate și control.

În general, Industria 4.0 descrie tendința de creștere către automatizare și schimb de date în tehnologie și procese în industria prelucrătoare, inclusiv: internetul lucrurilor, internetul industrial al lucrurilor, sisteme cyber-fizice, fabricarea inteligentă, fabrici inteligente, cloud computing, calcul cognitiv, inteligență artificială.

Prin intermediul cursului ”Instrumente web 4.0” se dorește acoperirea cât mai mare a nevoilor profesionale a persoanelor angajate pe piața muncii în domeniul Industriei 4.0 prin furnizarea de informații clare, actualizate, concise și nu în ultimul rând prin exerciții practice pe care aceștia o să le parcurgă pe toata durata cursului de formare care în cele din urmă o să le ușureze procesul de desfășurare a activităților.

Cursul răspunde tuturor nevoilor profesionale din toate domeniile de activitate, prin varietatea mare de informați, soluții de soluționare a procesului de munca mult mai eficient și simplu, și stă la baza digitalizări întreprinderilor.

Prin intermediul proiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, se dorește creșterea accesului și participării la formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a 600 persoane angajate pe piața muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacitații de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

📌 Dacă doriți să participați la un curs GRATUIT în cadrul proiectului, vă invităm să completați chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Contact:

📍 E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

📍 Telefon: 0771 711 069

📍 Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

_____________________________________________________________________________________

Proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț si Industrie Maramureș – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.