PROIECT “ACCES la Formare si Carieră” COD PROIECT: POCU/726/6/12/133979

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1: Cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pietei muncii- regiuni mai putin dezvoltate, Axa prioritară Educatie si competente.

Parteneriatul proiectului:

Beneficiar: SC ROGEPA SRL

Partenerii proiectului:

 • Partenerul 1: Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

Obiectivul general: Creșterea accesului si participarii la formare profesionala continua a 660 persoane din grupul tinta prin informare, consiliere, formare si activitati inovatoare ce favorizeaza cresterea nivelului de calificare, actualizarea si dezvoltarea de competente specifice economiei bazate pe cunoaștere.

Obiectivele specifice:

OS1. Creșterea interesului de participare la programele de FPC pentru 700 persoane participante la consiliere si sesiuni de promovare a FPC

OS2. Imbunatatirea competentelor profesionale si transversale a unui nr. De 660 angajati din GT

OS3. Dezvoltarea carierei angajatilor din GT ca urmare a facilitarii accesului si participarii la actiuni de sprijin personalizat, modele de formare flexibile, transfer de bune practici si resurse educationale deschise.

Locația de implementare

Regiunea Nord-Vest (Jud. Maramureș, Bihor, Cluj, Bistrita Nasaud, Satu Mare, Salaj)

Grupul țintă – 660 persoane angajate, cu vârsta între 25 si 65 de ani dintre care:

 • 100 să fie persoane fie cu nivel scazut de calificare,
 • 200 persoane din mediul rural,
 • 360 persoane cu varsta de peste 40 de ani.

Beneficiile persoanelor care se înscriu în grupul țintă al proiectului:

 • Participarea la sesiunile de consiliere si tutorat;
  • 660 persoane
 • Participarea la cursuri de formare profesională, in domeniile:
  • Contabilitate primara (curs neacreditat)
   • pentru 100 persoane;
  • Competente antreprenoriale- initiere (curs acreditat ANC)
   • pentru 100 persoane
  • Ghid de turism (curs acreditat ANC)
   • Pentru 50 persoane
  • Agricultor in culture vegetale si crescator de animale- calificare (curs acreditat ANC)
   • Pentru 50 persoane
  • Tapiter- calificare (curs acreditat ANC)
   • Pentru 50 persoane
  • Competente informatice- initiere (curs acreditat ANC)
   • Pentru 25 persoane
  • Sprijin pentru participanți in vederea gasirii unui loc de muncă mai bun sau pentru a ocupa un post superior celui deținut.
  • Participarea la workshopuri de informare axate pe pricipiul “learning by doing” care vor fi impartite pe doua module principale: instrumente web 2.0, Autonomia invatarii
  • Participarea la activități de schimb de bune practici, organizate în străinătate, etc.

Durata proiectului: 24 luni, in perioada 09 Februarie 2021 – 31 octombrie 2021 și 1 februarie 2022 – 08 Mai 2023

Valoarea totală a proiectului este de 4.714.474,22 lei, din care:

 • Contribuție proprie: 723,52 lei