Proiect „AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”, POCU/82/3/7/106237

Proiectul „AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest” este finanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Parteneriatul proiectului

Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Parteneri:

 • P1: SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL;
 • P2: Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Maramureş;
 • P3: Intratest S.A. Bucureşti;

Rolul parteneriatului: furnizarea de programe de formare profesională în domeniul antreprenorial și oferirea de servicii de consultanţă pentru infiinţarea și funcționarea intreprinderilor nou create.

Valoarea totală a proiectului este de 16 330 538, 30 RON, din care:

 • cofinanţarea parteneriatului este de 120 671,29 RON, iar
 • surse de finanțare nerambursabilă (FSE și bugetul statului) este de 16 209 867,01 RON

Data începerii: 05 ianuarie 2018

Data finalizării: 31 decembrie 2020

Locul de implementare: Regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj)

Obiectivul general al proiectului

Susţinerea antreprenoriatului sustenabil și crearea de locuri de muncă durabile prin întreprinderi  cu profil non-agricol, în zona urbană din regiunea de NV a Romaniei, prin susţinererea înfiinţării și funcţionării unui numar de 66 de noi întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, cu profil non-agicol din zona urbana, situate în Regiunea de Dezvoltare Nord Vest, pe baza unor subventii acordate oamenilor de afaceri/antreprenorilor care participă la programul de formare profesională în domeniul antreprenoriatului și la concursul de planuri de afaceri organizate în cadrul proiectului.

Obiective specifice

OS1. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru un număr de minim 360 persoane care intenționează să-și creeze o afacere non agricolă în mediul urban din regiunea Nord-Vest a ţării.

OS2. Sprijinirea înfiinţării și demarării activităţii pentru 66 de noi întreprinderi cu profil nonagricol localizate în mediul urban din regiunea Nord-Vest.

OS3.  Monitorizarea funcţionării și eficientizarea activităţii celor 66 de firme nou înfiinţare în cadrul proiectului, pe o perioada de 6 luni.

OS4. Implementarea acţiunilor de inovare socială la nivelul regiunii de Nord-Vest prin crearea şi dezvoltarea unei cooperative sociale de tip RSC (responsabilitate socială corporativă)

Grupul țintă al proiectului:

Minim 360 persoane fizice care au reşedinţa/ domiciliul în regiunea Nord-Vest (judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Salaj şi Satu Mare), care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • au capacitatea legală de a înfiinţa o companie;
 • intentionează să înfiinteze o afacere nonagricolă în mediul urban, în regiunea Nord-Vest;
 • prin ideea de afacere pe care doresc să o pună în practică vor crea cel puţin 2 noi locuri de muncă.

Servicii oferite beneficiarilor GRATUIT:

 • Servicii de formare profesională în domeniul antreprenorial cu transport, cazare, masa gratuită la cursuri şi premii în tablete pentru absolvenţii care vor participa la concursul de planuri de afaceri;
 • Servicii de consultanţă pentru întocmirea unui plan de afaceri;
 • Servicii de mentorat specializate prin organizarea de stagii de practică în întreprinderi similare celor înfiinţate în proiect;
 • Servicii de sprijin pentru implementarea unui plan de afaceri (inclusiv acordarea de subvenţii pentru infiintarea de afaceri de până la 40 000 de EURO echivalentul a 178340 RON);
 • Servicii de consultanţă şi mentorat pentru infiinţarea si dezvoltarea unei afaceri.