Proiect “Incubatorul socio – medical, instrument de inovare socială”, Cod proiect: POCU/20/4/2/101853.

Proiectul “Incubatorul socio – medical, instrument de inovare socială” (Prescurtat InSoMed) este finanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  Obiectiv specific: POCU/20/4/2 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Parteneriatul proiectului

Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Parteneri:

– P1: SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL;

– P2: Școala gimnazială nr. 18  Baia Mare;

–  P3: SC ROGEPA SRL;

Valoarea totală a proiectului este de 24.732.262,11 lei, din care:

 • Contribuție beneficiar: 610.882,90 lei
 • Surse de finanțare nerambursabilă:

– Valoarea nerambursabilă din bugetul național: 3.390.319,28 lei

– Valoarea nerambursabilă din FSE: 20.731.059,93 lei

Obiectivul proiectului este creșterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea situată în latura de sud-vest a Mun. Baia Mare. Astfel, s-au oferit pe parcursul a trei ani și jumătate (August 2017 – Ianuarie 2021), servicii integrate specializate pentru minimum 560 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care locuiesc în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare:

 • Servicii de sprijin pentru ocupare (308 persoane, din care 90 vor primi sprijin financiar pentru angajare)
 • Servicii educaționale (100 elevi)
 • Servicii socio-medicale (152 persoane)
 • Servicii medicale (80 persoane)
 • Servicii sociale (560 persoane)
 • Servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit (100 persoane)
 • Servicii de asistență juridică pentru reglementarea actelor personale (40 persoane)

Grupul țintă al proiectului:

 • 560 de persoane care locuiesc în comunitatea marginalizatã vizată de intervenție și se află în risc de sărăcie și excluziune socială, din care:

– 100 de elevi din invățământul gimnazial (din care min. 35 –  fete și 6 – romi)

– alte 460 persoane de peste 16 ani din care:

 • min. 75 persoane vârstnice peste 65 ani (din care min. 27 femei),
 • min. 35 romi (din care min. 13 femei),
 • min. 10 persoane cu dizabilități (din care m. 4 femei),
 • min. 200 femei apte de munca (16-64 ani)
 • min. 140 barbati apti de munca (16-64 ani)

Grupul țintă trebuie să aibă domiciliul în: Municipiul Baia Mare, în cartierele: Republicii, Garii, Depozitelor si Traian, cu străzile: bld.București, G.Coșbuc, Cuza Vodă, bd.Decebal, Dobrogei, bd.Traian, Transilvaniei, Amurgului, Matei Basarab, C-tin Brâncoveanu, Bucovinei, Cosmonauților, Gării, Iancu de Hunedoara, Jupiter, Lăpușului, Neptun, Petru Rareș, Saturn, Uranus, Vlad Țepeș, Depozitelor, Mărgeanului, Motorului.

Rezultate așteptate:

 • 196 participanți la Cursuri de inițiere/calificare în domeniile cerute pe piața muncii: zidar-pietrar-tencuitor, frizer, mașinist la terasamente, operator introducere și validare date, lucrător în alimentație, etc.
 • 28 particiopanți la Cursuri de specializare în domeniile: consilier vocațional și comunicare în limba engleză
 • 84 participanți la Cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale
 • 308 subvenții pentru participarea la cursuri
 • 560 beneficiari de servicii de consiliere socială / profesională / psiho-pedagogică.
 • 3 târguri ale locurilor de muncă organizate de AJOFM la care echipa de proiect va participa
 • 3 târguri ale locurilor de muncă organizate în cadrul proiectului
 • 1 Campanie de identificare a angajatorilor din zonă
 • 40 firme (Start-up-uri) beneficiare de subvenții (25.000 euro / firmă) pentru înființare și dezvoltare.
 • 55 subvenții pentru angajatori acordate pentru angajarea a 55 persoane pe piața muncii
 • 100 elevi de gimnaziu beneficiari de stimulente financiare pe durata a 2 ani de școală și participanți la programul școală după școală, unde vor fi asistați de către psiho-pedagogi și experți pe diverse discipline școlare.