PROIECT „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441

Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 – Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pietei muncii- Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Operațiunea – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învațării dobândite în contexte non-formale și informale.

 

Parteneriatul proiectului:

 • Beneficiar, Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL
 • Partener, Asociația Provaloare

 

Obiectivul general:

Creșterea accesului și participării la formare profesională continuă a 652 persoane angajate pe piața muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare și îmbunătățirea statutului pe piața muncii.

 

Locația de implementare

Regiunea Nord-Vest (Maramureș, Bihor, Cluj, Bistrița Năsăud, Satu Mare, Sălaj) dar și alte regiuni mai puțin dezvoltate, în special cele limitrofe Regiunii Nord-Vest.

 

Grupul țintă este format din 652 persoane angajate, cu vârsta între 25 si 65 de ani care să se încadreze în cel puțin una din următoarele condiții:

 • să fie persoane cu nivel scăzut de calificare,
 • să fie persoane din mediul rural,
 • sau persoane cu vârsta de peste 40 de ani.

 

Beneficiile persoanelor care se înscriu în grupul țintă al proiectului:

 • Participarea la sesiunile de consiliere si tutorat (652 persoane)
 • Participarea la cursuri de formare profesională și workshop-uri, în domeniile:
 1. Contabilitate primara (curs neacreditat)
 2. Competente antreprenoriale- initiere (curs acreditat ANC)
 3. Ghid de turism (curs acreditat ANC)
 4. Agricultor in culture vegetale si crescator de animale- calificare (curs acreditat ANC)
 5. Tapiter- calificare (curs acreditat ANC)
 6. Inițiere operare PC (curs neacreditat)
 7. Comunicare limba Engleză (curs neacreditat)
 • Sprijin pentru participanți în vederea găsirii unui loc de muncă mai bun sau pentru a ocupa un post superior celui deținut (minimum 385 persoane)
 • Participarea la activități de bună practică, organizate în străinatate, etc.

Durata proiectului: 24 luni, (perioada 31 martie 2021 – 31 octombrie 2021, i ianuarie 2022 – 30 mai 2023)

Valoarea totală a proiectului este de 4.593.643,35 lei din care:

 • finanţare nerambursabilă453.724,06 lei
 • contribuție proprie 919,29 lei